End Ecocide

EndEcocide collage

Projekt: logotype, trycksaker
Kund: End Ecocide, Sweden
I samarbete med: många…
Foto: Mattias Klum

Logotypen är, med sina transparenta klamrar, en del av bilden den ligger på, som en symbol för hela idé. Sammanhang.

Definitionen av Ecocide är “omfattande skada på, förstörelse eller förlust av ekosystem inom ett avgränsat geografiskt område, antingen genom mänskligt handlande eller andra orsaker, i en sådan omfattning att invånarnas möjligheter till ett fredligt åtnjutande av området allvarligt inskränkts.”

Föreningen End Ecocide jobbar för att den typen av förstörelse ska få konsekvenser. Vi tror och hoppas att det leder till en ändrad, mer hållbar inställning, vilket gagnar alla.

The mission of the End Ecocide-campaign is to have Ecocide be incorporated into the Rome Staute* (again), alongside with Genocide, War crimes, Crimes of aggression – as it was intended during the 1990’s, when the Rome Statue was put into place. The point being, if you destroy an ecosystem beyond repair, it should have consequenses. The above cards (each with an image, a short message and logotype) are meant to introduce the very complex and intricate problem in a easy-to-digest way. Mattias Klum has generously allowed his amazing photograhps to be used in the campaign. Read more at www.endecocide.se

*Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen är grunddokumentet för bildandet av Internationella brottmålsdomstolen i Rom den 17 juli 1998.