Astrid Lindgren – Hela världen brinner!

Hela världen brinner! Astrid Lindgren grafisk design broden design

Projekt: Utställningsdesign, logotype, webbdesign, touchtable innehåll och design
Kund: Astrid Lindgren Näs
I samarbete med: Anneli Karlsson, Astrid Lindgren Näs. Annmari Kastrup, projektansvarig, Anders Rabenius, architect/design, Lars Forsberg, text, Spree, touchtable teknik. Foto: Martina K Svensson

En utställning om mod och rädsla med avstamp i Astrid Lindgrens krigsdagböcker.

Hela världen brinner! är en interaktiv utställning om mod och rädsla med avstamp
i Astrid Lindgrens krigsdagböcker. Astrid dokumenterade vad som hände i hennes eget liv men också vad som pågick i världen under andra världskriget. Hennes dagböcker är fulla av tidningsurklipp blandat med hennes dagboksanteckningar. Astrid fokuserade alltid på barnen. Så gör även denna utställning; i filmerna som visas i utställningen, hör du berättelsen av en person som var barn när han eller hon flydde sitt land som barn. Du kan interagera i Räddaktionen och du kan dyka in i Astrids dagböcker genom touchbordet, där 50 datum lyfts fram ytterligare och du kan läsa utvikningar om händelser och personer Astrid beskriver. Utställningen är bokad att turnera, runtom i Sverige och Tyskland.

An exhibition about courage and fear based on Astrid Lindgren’s war diaries.

The whole world is burning! is an exhibition about courage and fear based on Astrid Lindgren’s war diaries. Astrid documented what was happening in her life but also in the world, during WW2. Her diaries are full of newspaper clippings mixed with her own writing. Astrid always focused on the children. So does the exhibition; in several different films you hear the story of a person who fled his or her country as a child. You can interact in the News Room, and you can dive into Astrid’s diaries. 50 dates are selected and are futher described and explained in a touchtable. The exhibition will go on tour in Europe during 2016.