Labyrinten

exhibition diakonia graphic design brode design

diakonia exhibition graphic design broden design

Projekt: Utställnings design samt trycksaker
Kund: Diakonia
I samarbete med: Annmari Kastrup, projektledare, R.A.B.B.E, arkitekt, Lars Forsberg, text, Ulf Frödin, illustrationer.

En utställning om bistånd, rikedom, fattigdom, vi och dom.
An exhibition about development cooperation, wealth, poverty, us and them.

Utställningen är utformad som en gigantisk labyrint. Du går in mellan stora text- och illustrationspaneler som tar upp olika aspekter av bistånd. I slutet av labyrinten finns en interaktiv del där du bl a kan lämna egna tankar och synpunkter.