Ringar – Makt Mode Magi

rings exhibition graphic design broden design

Projekt: Ringar – makt mode magi
Kund: Upplands Museum
I samarbete med: R.A.B.B.E.

Grafisk form av utställningen Ringar.

Ringar har fungerat som maktsymboler, som hjälp vid magi, för att signalera civilstånd, utbildning och mycket mer. Oavsett tid och plats, är den en spegling av sin ägare. I utställningen visas ringar från Upplandsmuseets samlingar, moderna ringar som konstobjekt och praktfulla uppländska ringar, som vanligen visas i Guldrummet på Historiska museet.