Camfil Expomobile

Camfill collage

camfil expomobile graphic design broden design

Projekt: Grafisk form för expomobil och tillhörande trycksaker
Kund: Camfil Farr
I samarbete med: Annmari Kastrup, R.A.B.B.E, Anna Asker

Camfil Farr, världsledaren inom renluftteknik, drog i gång en europeisk roadshow för att öka medvetenheten om vikten av kvalité på luften inomhus (IAQ – Indoor Air Quality) och visa på fördelarna med en effektiv luftfiltrering. En trailer utrustad med avancerad utrustning, turnerade till de större europeiska städerna för att följa och jämföra aktuella data om luftkvalitet och informera om de skadliga effekterna av luftföroreningar som direkt påverkar inomhusluftkvaliteten, där människor tillbringar ca 90 procent av sina liv.